Eftersom samma koppartråd ger dig telefon och internet, måste du alltid sätta ADSL splitter för att separera de två. En kommer att ansluta till telefonuppsättningen och en annan till ADSL-modemet. Vid flera tillägg för din telefonlinje måste du först ansluta filtret till huvudlinjen från utsidan och separera telefonen, ADSL-linjen.
Källa: http://www.adsl.se/
Undvik flera anslutningar / fogar i telefonlinjen

För att få en lägre förlust i ADSL-länken är det nödvändigt att undvika flera anslutningar/leder. Om du har hittat sådana anslutningar, försök att göra en enda tråd eller linje. Även om anslutningarna är där, gör det mindre, tills en är ok. Se till att anslutningen inte lämnas öppen, annars kommer förlusten att vara högre på grund av exponering. Täck fogen med svarta band för att undvika förluster.