Som redan nämnts kan flera av de cancerframkallande ämnena i konventionell cigarett hittas i vissa e-cigarettmärken. Här är några av dem som säljer mest i Sverige och Danmark: Six Licks, Straight Flavors, Supergood, Swedish Candy, Sweet Candy, Tasty E-juice, Tasty juice, Team 120, The Big Tasty och The Mamasan! Du hittar fler populära på någon utav dessa ecigarett butiker på nätet:

Jooz.se, Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se, VapeSweden.se och dk.vape.se

Laboratorietester utförda i 2009 av FDA (den amerikanska kroppen motsvarar ANVISA) identifierade cancerframkallande och giftiga kemikalier, inklusive ingredienser som används som anti-frysning, i 20 märken av e-cigaretter.

Lite är känt om den allmänna säkerheten eller cancerframkallande effekterna av propylenglykol eller glycerol vid upphettning och aerosoliseras.

Vid höga temperaturer sönderdelas propylenglykol och kan bilda propylenoxid, ett troligt humant cancerframkallande ämne. Glycerol producerar toxinet akrolein, även om de producerade nivåerna är lägre än konventionella cigaretter. Både propylenglykol och glycerol bryts ner för att bilda cancerframkallande formaldehyd och acetaldehyd, med nivåer som beror på batterispänningen som används i e-cigaretten.
Kommersiell reklam

En 2014-studie visade att aerosolen som producerades från e-cigaretterna med den högsta atomizer-effekten innehöll stora mängder formaldehyd och acetaldehyd.
Andra farliga ämnen

De konstgjorda smakerna av elektroniska cigaretter är också en källa till oro, inte bara för att de tjänar till att locka den yngre publiken, men för att de själva kan vara skadliga. Tillverkarna av e-cigaretter säger att de konstgjorda smakerna är säkra eftersom de är samma som används i industrialiserade livsmedel. Problemet är dock att säkerheten för dessa aromer endast har studerats i samband med intag. Vi vet inte om förångning och inandning av dessa produkter är säkra.

Dessutom använder vissa Molicel e-cigarettmärken diacetyl, som är en smörig smaksatt kemikalie som ofta förekommer i mikrovågspopcorn, vilket är förknippat med en allvarlig och irreversibel lungskada, allmänt känd som “popcorn lung” eller “mikrovågspopcornsjukdom”.

Djur – och laboratoriestudier tyder på att även nikotinfria e-cigaretter kan skada lungorna. Dessa verk har visat att inandad ånga irriterar celler och stör den korrekta funktionen av vävnader och cilia i respiratorisk trädvävnad.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.