Med denna träning med Hållningsväst från Snorbilligt.se är det tänkt att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och förhindra utseende av sportskada, känna till sin patofysiologi och kunna bidra till förbättring av sportprestanda genom specifika och integrerade träningsmetoder.
Kunna följa de olika faserna i rehabiliteringsprocessen, i samverkan med de olika yrkesverksamma som är involverade, både från det kliniska forumet (läkare, fysioterapeuter etc.), liksom från sportforumet (tränare, övningsfysiologer, fysiska tränare etc.), för att optimera idrottarens och lagens prestanda och köpa Hållningsväst från Snorbilligt.