Förbereder sig för katastrof att slå till, och att veta hur man uppför sig på ett jämnt sätt när och om det inträffar.

Prepping tar alla typer av katastrofer, konstgjorda eller naturliga, och ger dig ett sätt att försvara dig mot alla osäkerheter som kommer att uppstå av dessa problem, så kan du köpa prepper tillbehör på prepperbutik.se.

I prepping använder vi ständigt en akronym SHTF, som står för when shit hits the fan. Denna enkla akronym är det snabbaste sättet att sammanfatta vad prepping handlar om. Fläkten blir smutsig, och du måste städa upp den.

Det är en katastrof, så hur ska du komma ur det? Vart ska du åka? Hur ska du äta, dricka vatten och sova när du måste fly ditt hem? Hur ska du försvara din familj?

Jag kan fortsätta och fortsätta, men det finns många frågor som du måste ställa dig själv. Prepping är lösningen på varje panikdriven tanke under ett värsta fall.