Det finns inget sätt att förutsäga vad innehållet i en IPTV-kanal kommer att vara: vissa programföretag sänder exakt samma innehåll som öppen TV eller betal-tv, andra gör det inte. Varje fall är ett fall. Andra sänder Film på Dreamfilms från begäran, köpt av kunder.

Dessutom, eftersom det är ett interaktivt system och räkna med kundens deltagande, kommer detta system också att ge online-handelssystem, samt underhållning och roligt, närmar sig ännu mer en funktion som bara kunde göras med dator och internet.

På så sätt kommer du att kunna göra inköp, få tillgång till webbplatser för filmer, videor, musik och fotopresentationer utan behov av en dator. Allt kan göras via din TV eller mobiltelefon ansluten till en IPTV-tjänst.
Nackdel med IPTV

Inte heller är allt blommor på IPTV. Naturligtvis har det vissa nackdelar om du sänder det på en Smart-TV:

Stor fördröjning i överföring: alla firar ett mål medan du fortfarande väntar på att spelaren ska slå foul… Om du använder en lista över gratis IPTV-box tenderar det att hänga mycket mer än en betald (stort antal samtidiga åtkomst är huvudorsaken) och författaren kan helt enkelt ta bort den utan att ge dig någon tillfredsställelse;